Eyes of the soul

עיניים כחולות אדירות פקוחות לכל עבר, נעצמות לרגע. ריסים דקים וארוכים, נכנסים האחד בתוך השני, צפופים כמסרק. היא פותחת את הפה לשאול שאלה, ומיד עוצרת. העיניים לא עוצרות לדקה. הן זזות במודע, מחפשות כיוון, מחפשות להניח את הדעת רק לרגע, רק עוד קצת. נעצמות. היא פוקחת את העיניים, כחולות-אפורות הן…

קרא עוד